Referat Kompiler årsmøte 2016

Til stades: Eirik Sjøvoll, Morten Linderud, Ørjan Ertkjern, Torstein Thune, John Fredrik Asphaug, Nils Norman Haukås, Robin Garen Aaberg, Snorre Magnus Davøen, Marius Falch Lillevik og Haakon Borch.

Referent: Nils Norman Haukås
Ordstyrer: Snorre Magnus Davøen

Saksliste

1. Behandle Kompilers årsmelding

Muntleg innlegg frå styreleiar Torstein Thune. Thune forteljer at Kompiler har i løpet av det siste året hatt ein docker talk. I tillegg har Kompiler implementert Paraply versjon to (Github prosjekt). Nestleiar Snorre Magnus Davøen melder at Kompiler har fått satt opp ein Slack kanal og blitt flinkere til å sette opp ukentlege eventer.

2. Behandle Kompilers regnskap i revidert stand

Davøen: Økonomisk ansvarlig er diverre bortreist. Davøen kan melde om at det har vært null penger i inntekter og null penger i utgifter. I praksis har det ikkje vært noken økonomi. To tredjedeler av styret går god for det reviderte regnskapet.

3. Behandle innkomne forslag

Behandlet forslag frå Robin Aaberg: "Lage ein bot for å ta over verden." Det blei holdt ein avstemming om forslaget skulle realitetsbehandles og eit overtall stemte for at forslagget ikkje skulle bli realitetsbehandlet.

4. Fastsette kontingent

John Fredrik Asphaug foreslår å behalde kontigenten på 50 kr. Det blei vedtatt med avstemming der ein stemte mot medan resten av forsamlinga stemte for.

5. Vedta Kompilers budsjett

Det blei foreslått å gje styret fullmakt til å kunne revidere budsjett: Enstemmig vedtatt.

6. Velge:

a) Leder

Robin Aaberg og Morten Linderud nominerte seg til valg. Og proklamerte sine kampsaker.

Aaberg: "Eg vil faktisk gjøre noe."
Linderud: "Få opp bankkonto og få satt opp Bjartnett i Stjernesalen."

Det blei holdt avstemming på papir. Ti stemmer blei avgitt derav Aaberg fekk fire stemmer medan Linderud fekk seks stemmer. Linderud blei stemt inn som styreleiar.

b) Styremedlem(mer), som inbefatter økonomiansvarlig.

Robin Aaberg stemt inn i styret ved akklamasjon.
Eirik Sjøvoll stemt inn i styret ved akklamasjon.
Haakon Borch stemt inn i styret ved akklamasjon.Videre blei Borch også stemt inn som økonomiansvarleg ved akklamasjon.