Referat: Kompiler årsmøte 2015

Saker til årsmøtet

 1. Valg av ordstyrer
 2. Behandle Kompilers årsmelding
 3. Behandle Kompilers regnskap i revidert stand
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta Kompilers budsjett
 7. Valg av styreverv:
  a) Leder
  b) Styremedlem(mer), som inbefatter økonomiansvarlig.

Oppmøtte: Snorre Magnus Davøen, Torstein Thune, Nils Norman Haukås, Bjarte Johansen, John Armstrong, Endre Oma.

Valg av ordstyrer og referent

Nils Norman Haukås blei valgt til ordstyrer og referent ved akklamasjon.

Short intermission

(Både John Armstrong og Endre Oma framførte flotte kvad.)

Behandle Kompilers årsmelding

Det foreligger ingen årsmelding. Muntlig redegjøring:

 • Det har blitt arrangert hackathons og workshop.
  1. Extreme startup 1 arr. Snorre
  2. Extreme startup 2 arr. Eivind
  3. Nodecopter demo arr. Snorre
  4. Clojure workshop arr. Bjarte
 • Kompiler var medarrangør på Bergen game jam 2015.
 • R&D: Det har blitt satt e-post liste og ny nettside "på fin virtual private server. Sponset av ein av dei rike anonyme onklene i Kompiler."
 • Feiret pilsprog nr 100 med kake. Det blei ein skikkeleg merkedag.
 • Men ikkje minst: Det har blitt arrangert pilsprog (nesten) kvar fredag siden sist årsmøte.

Behandle Kompilers regnskap i revidert stand

Armstrong redegjør for at det har vore null omsetning.

Behandle innkomne forslag

Forslag 1: Muligheter for workshops og presentasjoner

Thune og Davøen orienterer at dei ønsker å arrangere ein Arduino workshop serie. Dei vil gjerne ta ansvar for å få i stand ein eller fleire arduino workshops.

Johansen: Ønsker å ha drone workshop.

Armstrong: "Space Beer 2015."

Davøen: Lighting talks. Enighet om å prøve å ha LT noen nye steder eller til nye tider. Haukås foreslår å ta ein kveld der ein fyrst foreslår masse potensielle talks for så å deretter fordele temaer på personer som ikkje nødvendgvis kan noe om temaet men som så skal lære seg det. Thune foreslår å oppfordre til å framføre battlestories. Maks talk lengde 15min.

Haukås: Hackathon-Hyttetur. Haukås foreslår å ha hyttetur med 4g ruter og eit mål om å launche ein eller fleire prosjekter over ein helg.

Bestemmelse: Det konkluderes at det er mulighet og interesse for disse forslagene.

Fastsette kontingent

Vedtak: Medlemskapskontigent blei fastsatt til å være 50kr.

Vedta Kompilers budsjett

Armstrong orienterer om at kommende budsjett ikkje foreligger.

Budsjettforslag
Inn: 5200kr
Ut: 5200kr

Valg av styreverv

Verv til valg: Leder, nestleder og økonomiansvarlig.

 1. Leder: Torstein Thune blei innstillt ved akklamasjon.
 2. Økonomiansvarleg: John Armstrong blei innstillt ved akklamasjon.
 3. Nestleder: Snorre Magnus Davøen blei innstillt ved akklamasjon.

Avsluttning: Årsmøtet vedtas ved akklamasjon