Slack & Programming

TL;DR: Kompiler is now on Slack, and you can join us here! The Kompiler board (Torstein, Snorre and John Edward) recently decided that it was »

Referat: Kompiler årsmøte 2015

Saker til årsmøtet Valg av ordstyrer Behandle Kompilers årsmelding Behandle Kompilers regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag Fastsette kontingent Vedta Kompilers budsjett Valg av styreverv: »