Referat: Kompiler årsmøte 2015

Saker til årsmøtet Valg av ordstyrer Behandle Kompilers årsmelding Behandle Kompilers regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag Fastsette kontingent Vedta Kompilers budsjett Valg av styreverv: »